12.01.2011 09:17

kALENDÁŘ AKCÍ NA 1. POLOLETÍ 2011

Leden    třikrálové v knihovně

                vyhlášení nejpilnějšího čtenáře

                dílničky

                mš v knihovně

                vyhlášení soutěže Skorošická talentmania

                návštěva výchovného ústavu Žulová

 

Únor        posezení s důchodci

                beseda - třídění odpadů

                návštěva polské knihovny

                dílničky

                vyhlášení výtězů Skorošické talentmánie

                

Březen    sportovní dopoledne

                  moje nejoblíbenější knížka

                  dílničky

                  čteme v knihovně

                  myslivecká přehlídka JeseníK

                   kreslíme s Dudkekem

 

Duben        pasování na čtenáře

                    den země

                    duben měsíc bezpečnosti

                    pletení pomlázky

                    vyrábíme na velikonoce

                    čarodejnický rej

                    noc s Andersenem

                    dílničky

 

Květen       sportujeme s knihovnou - koloběžkování

                    den otevřených dveří

                    poznáváme okolí - výšlap

                    vyhlášení soutěže jak znám svoji obec

                    dílničky

 

Červen       3. Skorošická kuličkiáda

                    pouť na Kamené u křížku

                    beseda bezpečné chování o prázdninách

                    recitační soutěž

                    výroba koláže o Josefu Ladovi

 

Červenec - Srpen

                    prázdninový program (čtení, opékání špekáčků, výlet)

 

—————

Zpět